TPS sisteminde Takas İşlemleri konulu genelge

Takas ödeme şekli beyan edilen işlemlerde 2017/1 sayılı Genelge usulünce yapılacak beyanlarda KKDF istisnası uygulanmakta. İlgili genelge gereğince elektronik ortamda doldurulması gereken Takas İşlemleri Takip Formu (TİTF)konusu işlemler 19.01.2017 tarihi itibariyle TPS -Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

TİTF başvurusu TPS üzerinden doldurulacak ve sistem tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilecek. İlgili Gümrük idaresince başvurunun uygun bulunması halinde Gümrük idaresince 2017/1 sayılı Genelge çerçevesince TPS sisteminde onaylanacak .

İşlemler sonucunda TPS sistemince üretilecek "0991"(TPS-Takas İşlemleri Takip Formu) kodlu e-belgeye ilikin 23 haneli numara yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda beyan edilecek.

2017/1 sayılı TPS-Takas İşlemleri ko.nulu Genelge eklidir