El konulan taşıtlarla ilgili düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile bir dizi Kanun ve KHK de değişiklikler yapıldı.

Yurt dışından sıfır olarak ithal edilen ama AB mevzuatına göre 2. el olarak kabul edilen araçlara Gümrük idarelerince el konulmuştu.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu durumda olup el konulan veya el konulacak olan 40 bine yakın araç konusunda beklenen düzenleme 4458 sayılı Gümrük kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliklerle gerçekleştirilmiş oldu.

(6770sayılı Kanun ilgili maddeleri:12,13 ve 31)

Gümrük Kanunu 235. madde kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alınan kara ulaşım araçları ilgili olarak Temmuz 2017 sonuna kadar ilk iktisabında ödenen ÖTV'nin % 25 inin başvuru tarihinden itibaren ödenmesi halinde , karar kaldırılarak araç sahibine iade edilecek. Tasfiyesi tamamlanmış araçlar için başvurular kabul edilmeyecek.

5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'nun 3.maddesi ikinci fıkrası kapsamında gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında taşıt için gerekli ÖTV nin % 25inin aynı şekilde ödenmesi durumunda da el koyma kararı kaldırılacak ve taşıt sahibine iade edilecek.

İthali yapılan taşıtlarla ilgili olarak kendiliğinde yapılacak bildirimlerde ÖTV oranı % 15 olarak uygulanacak. Aynı fıkra kapsamındaki davalarda müsadere kararı yerine gümrüklenmiş değerin ödenmesine karar verilecek.

6770 sayılı Kanun eklidir.