Tarife Kontenjanı ve Vergilerin Askıya Alınması konulu sirküler

AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte. Ayrıca üretim miktarının tüketimin altında kaldığı eşyada ise tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata izin verilmekte.

Bu yöndeki taleplere ilişkin yapılacak başvurulara ilişkin sirküler eklidir.