Yatırım Teşvikte yazılım ve gayri maddi haklar

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin İstisnalar başlıklı II. Bölümünün B-5 sırasında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle daha önce istisna kapsamında olmayan “yazılım ve gayri maddi hakların satış ve kiralanması” da teşvik istisnası kapsamına alındı.

Yazılımlar makine-teçhizat olarak görülmediğinden istisnadan yararlanamıyordu.

Aynı Tebliğin (II/B-5.7.) Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aranan belgelerden “Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu” ibaresi “İstisna bildirim formu” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Tebliği eklidir.