Yapılandırmada Geçici 2. Maddeyle sağlanan kolaylıklar

27.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu'na geçici 2 nci madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile getirilen kolaylıklar aşağıdaki şekildedir;

- Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmaktadır.

-2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmaktadır.

-Mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi ve ilk taksitin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi için süre tanınmaktadır.

-Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde peşin ödeme indiriminden yararlanma imkânı getirilmektedir.

-Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapması durumunda taksitli ödeme seçeneğini tercih etme hakkı tanınmaktadır.

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenlere peşin ödeme indiriminden yararlanma imkânı sağlanmaktadır.